April 2016 - P2P Digital

Month: April 2016

20 04-2016
Làm thế nào để biết chúng ta đã thực sự “suy nghĩ ra ngoài chiếc hộp”?

Trong ngành quảng cáo sáng tạo, chúng ta vẫn thường nghe những câu nói theo kiểu hãy thách thức lối suy nghĩ quen thuộc và năng suất làm việc thông thường của mình. Bạn có…

Read more...