May 2017 - P2P Digital

Month: May 2017

29 05-2017
Tại sao video marketing quan trọng trong 2017?

Trong năm 2016, chúng ta được chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của định dạng nội dung video trên các mạng xã hội. Nhìn vào Facebook, bạn có thể thấy rõ sự chuyển biến…

Read more...