exBEERience Fest - P2P Digital

exBEERience Fest

exBEERience Fest là Lễ Hội Bia với sự quy tụ của 55 loại bia từ khắp nơi trên thế giới, 55 trò chơi lễ hội sôi động, 55 tiết mục biểu diễn, mang đến không chỉ BIA mà đúng nghĩa là chuỗi TRẢI NGHIỆM BIA đắt giá cho người tham gia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *