Golden Path Academics - P2P Digital

Golden Path Academics

Concept “Hành trình vàng cho mỗi tài năng Việt” xây dựng một cộng đồng được khai sáng & quan tâm đặc biệt đến hướng đi mới trên con đường dẫn đến thành công cho học sinh, sinh viên Việt Nam: Phát triển toàn diện Tiếng Anh – Nhận thức – Kỹ năng sống. GoldePathAcademics không chỉ đào tạo Anh ngữ, mà còn là nơi phát triển tiềm năng con người.

Gpa-pop-up-2-fixed

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *