Váng sữa Monte - P2P Digital

Váng sữa Monte

Một cuộc thi ghép thiệp Noel những tưởng rất bình thường “Bé ghép yêu thương”, nhưng sau đó là những mẩu chuyện được kể qua những tấm thiệp nhỏ xinh do chính bé yêu thiết kế dành tặng người thân. Tính giáo dục & nhân văn của cuộc thi đã tạo ra một sự gắn kết rất tự nhiên giữa người tham gia & nhãn hàng Váng sữa Monte.

pop up Monte -4

Other Products

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *